Orientační ceník služeb

Pro stanovení ceny posudků neexistují žádné předpisy, proto je u každé zakázky cena díla stanovena vždy individuálně, po dohodě s klientem, v položkách tak, aby bylo zcela jasné, za jaké úkony se platí.

Základní cenu ovlivňuje především druh, rozsah a složitost nemovitosti, účel, pro který je daný posudek požadován, a kvalita podkladů nutných pro vyhotovení posudku.

Celková cena se skládá ze tří částí:

 1. vlastní vyhotovení ocenění podle rozsahu a náročnosti posudku s ohledem na skutečně odpracovanou dobu

 2. k základní částce za vyhotovení budou připočteny skutečně vynaložené další náklady na dodatečné služby vyžádané objednatelem

  • např. poplatky na zajištění výpisů z katastru nemovitostí nebo jiných podkladů

  a k tomu účelu odpracované hodiny

 3. dopravné - dopravu po Moravskoslezském kraji neúčtuji.

  Při vyhotovení posudku s opakováním druhu nemovitosti (např. pozemky, byty, apod.) nebo u zadání většího množství posudků je poskytována sleva.

  Sleva je rovněž poskytována v případě opakovaného ocenění téže nemovitosti v průběhu výstavby např. k čerpání hypotečního úvěru.